Influencer Sverige
för er framgång med Influencer Marketing

Med influencer marketing får ni en möjlighet att visa era produkter för många människor samtidigt genom att aliera er och er produkt med influencers. Influencer Sverige hjälper er att nå ut till influencers som är aktiva i bloggar och olika sociala medier där de dagligen följs och bevakas av tusentals upp till miljontals trogna följare.

Ofta är det svårt att köpa in tjänster inom influencer marketing från influencers, som lekman så är det svårt att veta vad det innebär att köpa in influencer marketing dessutom finns det många fallgropar för oerfarna inköpare.

..så hjälper vi er med hela processen från att välja influencers till utvärdering av genomförd kampanj med influencer marketing.

 

Om ni hellre vill göra jobbet själva så kan ni följa Influencer Sveriges Influencer Marketing Guide nedan.

INFLUENCER MARKETING KANALER

Influencer Sverige

Influencer Sveriges
Influencer Marketing Guide
för att välja och anlita en influencer

Om ni vill komma igång direkt så hjälper vi er gärna med hela processen från att välja ut de influencers som matchar er bäst till att ta kontakt, sluta avtal och genomföra er kampanj.
Klicka här för att komma igång med oss direkt!

Hur välja rätt Influencer?

Influencer är idag ett av de mer populära “yrkena” i Sverige, med allt från influencers som bara har några hundra följare till influencers med flera miljoner följare . I Sverige blir det för varje år allt fler personer som kallar influencers, så det är inte lätt att veta vart eller till vem det är bäst att vända sig för att hitta den influencern som passar er bäst.

1. Sätt en defintion på era marknadsföringsmål med en influencer

Beroende på vilken typ av kampanj som ni planerar att köra så kan ni ta kontakt en eller två influencers med många följare. Alternativt kan ni anlita 4-6 mindre influencers så kallade Micro-influencers med vardera 10.000-50.000 följare om ni vill få en mer specifik räckvidd.

Det är viktigt att ni sätter tydliga nyckeltal eller KPI:er (Key Performance Index).

• Vad är ert mått på framgång med er influencer? 
• Är det antalet visningar, unika konton som nåtts eller antalet Likes, kommentarer eller delningar?

Här är det mycket viktigt att verkligen fundera igenom vad ni vill uppnå och hur ni vet att ni har uppnått detta.

2. Välj vilken plattform i sociala medier som ni vill nå ut på

Även om Instagram är den mest populära plattformen för Influencer Marketing som finns det flera andra sociala medier kanaler som kan vara värda att uppmärksamma beroende på vilken er målgrupp är. Youtube, Facebook, Twitch och Twitter är de stora, samt också givetvis TikTok som har ökat väldigt mycket den senaste tiden speciellt bland ungdomar men även bland vissa unga vuxna.

Influencer Sverige

3. Lista alla potentiella influencers

När ni väljer ut vilka influencers som ni kan vara intresserade av att arbeta med så är det viktigt att göra lite research för att se vilen typ av innehåll som de har publicerat tidigare så att ni kan säkerställa att det matchar er och det ni söker.

Nedanstående frågeställningar kan vara bra att ha i åtanke när ni gör ert urval:

• Är influencern mångsidig eller håller sig hen inom en viss nisch?
• Gör influencern nya inlägg ofta och i så fall hur ofta?
• Interagerar influencern regelbundet med sina följare?
• Hur ser förhållandet ut mellan de som följer influencern och vilka av dem som engagerar sig i influencerns inlägg?
• Vilka är influencerns målgrupp och matchar den målgruppen er?

4. Välj ut de influencers som bäst matchar målet med ert varumärke

När ni har gått igenom och väl övervägt faktorerna i punkt tre här ovan så är det dags att välja ut de influencers som bäst stämmer överens med era varumärkesvärderingar och kampanjmål. Om ni nu har fått en bra känsla för de som ni nu slutligen valt ut så är det dags att försöka nå ut till dem med ett samarbetsförslag.

Vill ni ha hjälp att välja de influencers som passar bäst för värderingarna i ert varumärke och de kampanjmål som ni vill uppnå?

Anlita influencers för er kampanj

Influencer är idag ett av de mer populära “yrkena” i Sverige, med allt från influencers som bara har några hundra följare till influencers med flera miljoner följare . I Sverige blir det för varje år allt fler personer som kallar influencers, så det är inte lätt att veta vart eller till vem det är bäst att vända sig för att hitta den influencern som passar er bäst.

1. Nå ut till influencern genom dennes egna sociala kanaler

För att nå ut till “Independent” influencers som inte har någon bokningsbyrå eller manager som sköter dennes bokningar och samarbeten, kan det räcka med att skicka ett direktmeddelande på Instagram eller ett formellt mejl där ni uttrycker ert intresse att få kontakt för ett samarbete. Berätta om ert varumärke, er produkt eller tjänst samt relatera dessa till influencerns typ av innehåll som denne brukar publicera samt dess följare.

2. Ta kontakt med influencern genom dennes manager eller bokningsbyrå

Alternativt så kan ni ta kontakt med influencers via dennes manager, agent eller någon bokningsbyrå som influencern arbetar med. Samma här som om ni skickade ett personlig meddelande till influencern skickar ni till dennes företrädare, inkludera också den övergripande visionen för kampanjen om ni även vill involvera dem.

3. Be om att få statistik och data från influencernas tidigare kampanjer för att validera deras legitimitet

Gör er egen research och gå igenom det ni får fram om era influencers noggrant, detta är extra viktigt ifall ni kontaktar många influencers men bara väljer ut ett fåtal. Be om att få se vilka kampanjer och samarbeten som de har haft förut och kontrollera att det verkligen stämmer, till exempel genom att fråga efter referenspersoner att kontakta. Erfarna och seriösa influencers kommer att ha tydliga siffror som visar deras tillväxt av följare, målgruppsprofiler samt genomsnittlig räckvidd. Om ni däremot kommer rikta er mot Micro-influencers så får ni vara beredda att vara mer flexibla, men ändå så är det viktigt att få data och information om influencernas tidigare samarbeten med andra varumärken.

Influencer Sverige

4. Bestäm avtalets art

Förvänta er aldrig att alla samarbeten med influencers skall vara exakt likadana, det är viktigt att här kommunicera era förväntningar på influencern. Se till att ha tydliga och exakta krav samt var noga med att specificera betalning och utbetalningsdag. Viktigt också är att i detta skede ta diskussioner samt lösa alla eventuella meningsskiljaktigheter som kan uppstå vid inledandet av samarbetet. Här behöver ni även ta upp vad som skall gälla vid händelser som leder till att förväntningar inte uppfylls.

5. Skriv ett juridiskt bindande samarbetsavtal som båda parter är överens om

Innan ni sätter igång samarbetet med influencern, var noga med att det finns ett skriftligt och signerat avtal som ni kan hänvisa till när som helst under kampanjens gång. Detta kommer att skydda både er och influencern från eventuella ansvars- eller skadeståndsskyldigheter som skulle kunna uppstå.

Att skriva avtal med en influencer kan vara både krångligt och svårt om man vill få med allt viktigt, låt oss hjälpa er.

Bra att tänka på

Sätt upp mål för era kampanjer

Ge influencern utrymme till kreativ frihet

Välj influencers som verkligen älskar er produkt

Bevaka engagemangsnivåerna bland följarna

Skapa långsiktiga relationer med era influencers

Influencer Sverige

Frågor och svar om Influencer Marketing

En influencer är en person som skapar innehåll som kan vara i form av skrivna texter, bilder eller videofilmer med syfte att engagera och väcka känslor hos mottagaren. Många influencers är multientreprenörer som gör många kreativa saker samtidigt som att driva sitt eget företag, vara författare, fotograf och föreläsare samtidigt som de bloggar och delar sitt innehåll i en eller flera sociala medier.

En influencer är en person som är känd på så sätt att den har många andra personer som följer influencern, dessa kallas i dagligt tal för följare. Influncern använder sedan sig av sitt nätverk med alla som följer hen till attt nå ut till dem med specifika budskap, för att marknadsföra en produkt, ett företag eller ett varumärke.

Som influencer så skall hen betala skatt på alla sina inkomster samt tänka på att ta med allt i sin deklaration. Uppdragsgivare och företag som anlitar influencers har ett ansvar att betala arbetsgivaravgifter för influencers som inte har eget företag och istället kan fakturera för sina tjänster.

Som influencer så behöver hen vara bra på att marknadsföra sig själv. Hen behöver vara duktig på att kunna fotografera och redigera bilder och/eller video, som influencer så är det också viktigt att kunna skriva säljande texter och att ha bra koll på vad som händer inom mediabranschen.

Kunder som uppdragsgivare får in genom influencer marketing har i undersökningar visat sig ha ett högt “Customer Lifetime Value” som är betydligt högre än för kunder som har kommit in genom andra former av annonsering. Kunder från Influencer Marketing stannar ofta längre som kunder vilket gör dem långsiktigt mer värda för uppdragsgivaren.

För influencers med inte så många följare så är det ofta bästa att göra reklma för andras produkter genom affiliate-länkar där influencern får betalt när någon klickat och sedan köpt något på länkens webbsida. För influencers med större antal följare så tjänas pengar genom olika samarbeten och promotions direkt från uppdragsgivarna.

En influencer i ordets rätta mening eller mid-tier som de kallas på engelska säger man att har mellan 50.000 till 500.000 följare. Källa: mediakix.com

En Macro-influencer räknas att ha mellan 500.000 till 1.000.000 följare en Megainfluencer är någon som har över en miljon följare. Källa: mediakix.com

Influencers med mellan 10.000 och 50.000 följare brukar benämnas som Micro-influencers. Källa: mediakix.com

Nano-influencers är precis som namnet antyder, influencers som har ännu färre följare än micro-influencers. Med andra ord, helt vanliga personer som använder olika sociala medier och som inte själva ser sig som influencers.

Jag, du, din granne eller “en vanlig person” som har mellan 1.000-10.000 följare kan räknas som en nano-influencer. Källa: mediakix.com

Den direkta svenska översättningen är influerare eller en person med inflytande, i reklam- och mediesammanhang så är influerare ett samlingsnamn för opinionsbildare och andra personer som uttalar sig i sociala medier samt andra kanaler för att påverka attityder och handlingar hos läsare och följare med samma intressen.

Sveriges största influencers från 2020 fanns på Instagram, flest följare hade Felix Kjellberg även kallad Pewdiepie då med över 21.600.000 följare. På andra plats var Anna Nyström (@annanystrom) med över 8.560.000 följare. Tredje största influencern var då Elsa Hosk med instagramnamnet @hoskelsa med över 6.420.000 följare. Värt att nämna är att Pewdiepie har följare långt utanför Sveriges gränser, vilket förklarar det enorma glappet med fler följare än Anna Nyström och Elsa Hosk som även de har följare utanför Sveriges gränser men inte i samma omfattning som Felix Kjellberg a.k.a. Pewdiepie.

De kontona i Sverige på Facebook med flest följare är på plats 1. Klädesmärket New Yorker med över 3.500.000 följare, på plats 2. Så har vi flygbolaget SAS – Scandinavian Airlines med över 1.260.000 följare, på tredje plats har vi den ideella organisationen Missing People Sweden som hjälper till när personer har försvunnit i Sverige, de har nära 700.000 följare på Facebook i Sverige.

De kontorna med flest följare på Tiktok i hela världen är: på plats ett Charli D’Amelio med 122.820.000 följare, på plats två har vi Khabane Lame med 104.930.000 följare och på tredje plats Addison Rae med 82.740.000 följare.

Det finns en stor variation på hur mycket olika influencers tar betalt, normalt så handlar det om från någon tusenlapp till flera miljoner för ett inlägg. Det första som påverkar priset är vilken plattform som influencern verkar på, sedan kan vissa kategorier kosta mer än andra, alltid beroende på tillgång och efterfrågan. Vidare kostar olika innehåll olika mycket, typen av kampanj en vill ha och hur omfattande kampanjer skall vara är andra viktiga faktorer som påverkar priset. Om det rör sig om ett långt samarbete under en längre tid eller om det rör sig om enstaka inlägg påverkar givetvis också. Till en början tog många influencers betalt baserat på hur många följare hen hade. Nu för tiden när allt större fokus läggs på faktisk konvertering så har uppdragsgivarna börjat basera sin betalning till influncern på hens engagemang.
Källa:
https://blog.beatly.com/sv/blog/vad-kostar-influencer-marknadsforing
Ungefär ser prissättningen bland influencer på Instagram ut enligt följande:
• 1.500-3.500 kr/inlägg för 2.000-10.000 följare
• 3.500-7.000 kr/inlägg för 10.000-50.000 följare
• 7.000-10.000 kr för 50.000-100.000 följare
• 10.000-30.000 kr/inlägg för 100.000-500.000 följare
• 30.000+ kr för mer än 500.000 följare.
Källa:
https://blog.beatly.com/sv/blog/vad-kostar-influencer-marknadsforing
Genomsnittliga priser för en sponsrad video 2019 var enligt följande: 200 kr/1.000 prenumeranter och 500-1.000 kr per 1.000 visningar.
Källa:
https://blog.beatly.com/sv/blog/vad-kostar-influencer-marknadsforing

Affärsnätverk där många företagare samlas är ett mycket bra ställe för att hitta företag som vill samarbeta med en influencer.

 

Vi kan tipsa om vår systersajt Affärsnätverka där man kan nätverka, knyta kontakter, mingla och umgås med personer från hela Sverige.

 

På sajten kan man besöka våra nätverkande- och mingelträffar samt våra nätverkande-evenemang med vårt affärsnätverk där alla deltagare får möjlighet att presentera sig samt delta i vår Speed Networking.

 

Före varje affärsnätverkande-evenemang så är det gratis nätverkande för alla oavsett man kommer att delta på affärsnätverkets evenemang efteråt eller inte. 

 

Här i deras networking lobby kan man prova att nätverka gratis.

Affärsnätverka, nätverka, mingla och knyt kontakter över hela Sverige i vårt digitala Affärsnätverk

Besök gärna vår systersajt Affärsnätverka där du kan nätverka, knyta kontakter, mingla och umgås med personer från hela Sverige. På sajten kan du besöka våra nätverkande och mingelträffar samt våra nätverkande-evenemang med vårt affärsnätverk där alla deltagare får möjlighet att presentera sig samt delta i vår Speed Networking. Före varje affärsnätverkande-evenemang så är det gratis nätverkande för alla oavsett man kommer att delta på affärsnätverkets evenemang efteråt eller inte.