Björn Karlsson Onlinemarknadsförare

Bara under det senaste decenniet så har väldigt mycket förändrats kring hur framgångsrik marknadsföring skall bedrivas. Vi har en ny värld idag med nya förutsättningar där många av de traditionella medierna såsom TV, tidningar, afficsher och stora dispayer i det offentliga rummet successivt fasas ut till förmån för mer kostnadseffektiva och målgruppsanpassade digitala marknadsföringskanaler.

 

Idag kan vem som helst marknadsföra sig och nå lång mycket längre än många traditionella marknadsföringskanaler till minimala kostnader, konkurrensen om kunderna är därmed större än någonsin.

Rund profilbild i svart-vitt på Björn Karlsson Onlinemarknadsförare